Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HAPAVEL

Prezime HAPAVEL je relativno rijetko u Hrvatskoj te se javlja u manjem broju obitelji. No, unatoč tome, mnogi se pitaju što znači to prezime te odakle potječe.Za početak, treba naglasiti da prezime