Značenje i porijeklo prezimena HAPAVEL

HAPAVEL - značenje i porijeklo prezimena

Prezime HAPAVEL je relativno rijetko u Hrvatskoj te se javlja u manjem broju obitelji. No, unatoč tome, mnogi se pitaju što znači to prezime te odakle potječe.Za početak, treba naglasiti da prezime HAPAVEL ima hebrejsko podrijetlo te da se izvorno pisalo kao HAPHAVAL.

U prevodu s hebrejskog jezika, HAPHAVAL znači 'onaj koji je obdarovan'. Prezime se pojavilo među židovskom zajednicom u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a zabilježeno je i u drugim dijelovima Europe.Prema nekim teorijama, prezime HAPAVEL potječe od imena HOVAVEL koje se spominje u Bibliji.

Riječ je o imenu jednog od Mojsijevih rođaka, a značenje mu je 'Bog je dar'. Kako su židovske obitelji često birale imena za svoju djecu prema biblijskim likovima, tako se pretpostavlja da su neke obitelji u prošlosti odabrali ime HOVAVEL za svoje potomke te da se kasnije razvilo u prezime HAPAVEL.Prezime HAPAVEL pojavilo se u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u 18.

stoljeću, a najviše se javljalo u Sarajevu i okolici. Prema nekim izvorima, prezime se javlja među židovskom zajednicom u dijelovima Njemačke i Austrije, dok se u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini može pronaći u manjem broju obitelji židovskog podrijetla.Unatoč tome što je prezime HAPAVEL relativno rijetko i što se javlja u manjem broju obitelji, zanimljivo je znati da ima hebrejsko podrijetlo te da je nastalo prema biblijskim imenima. Također, možemo zaključiti da je riječ o prezimenu koje povezuje židovsku zajednicu na širem području Europe.