Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena GRBAŠ

Prezime Grbaš je jedno od onih prezimena koja se ne čuju često, ali kada se čuju, zaintrigiraju mnoge ljude. Ovo prezime ima vrlo zanimljivo značenje i porijeklo, koje će biti obrađeno u ovom članku.