Značenje i porijeklo prezimena GRBAŠ

Značenje prezimena GRBAŠ: Odakle potječe?

Prezime Grbaš je jedno od onih prezimena koja se ne čuju često, ali kada se čuju, zaintrigiraju mnoge ljude. Ovo prezime ima vrlo zanimljivo značenje i porijeklo, koje će biti obrađeno u ovom članku.Prezime Grbaš potječe od riječi "grb", što je simbol koji se nalazi na grbu neke obitelji, države ili grada. Ovo prezime je vrlo često u Dalmaciji, a posebno u okolici Splita. Prema nekim izvorima, prezime Grbaš ima korijene u srednjem vijeku, kada su se ljudi počeli baviti heraldikom i izradom grbova.

Tada su neki ljudi počeli uzimati prezimena prema grbovima koje su izradili ili nosili na svojim odorama.Postoji još jedna teorija o porijeklu prezimena Grbaš, a ona se odnosi na zanimanje koje su neki ljudi imali u prošlosti. Naime, riječ "grba" se u nekim dijelovima Hrvatske koristi kao naziv za različite poslove, kao što su branje grožđa, berba maslina ili slično. Stoga bi bilo moguće da su neki ljudi dobili prezime Grbaš prema zanimanju koje su obavljali.U svakom slučaju, prezime Grbaš ima vrlo zanimljivo značenje i porijeklo, koje se često povezuje s heraldikom i zanimanjima vezanim uz poljoprivredu. Danas se ovo prezime može pronaći u različitim dijelovima Hrvatske, ali najčešće se povezuje s Dalmacijom i okolicom Splita.