Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena FUNTAK

Značenje i porijeklo prezimena FUNTAK: Odakle potječe?Prezime Funtak je jedno od onih prezimena koja su vrlo rijetka i koja se susreću samo u nekim krajevima Hrvatske. Uglavnom se može pronaći na po