Značenje i porijeklo prezimena FUNTAK

Značenje prezimena FUNTAK: Odakle potječe?

Značenje i porijeklo prezimena FUNTAK: Odakle potječe?Prezime Funtak je jedno od onih prezimena koja su vrlo rijetka i koja se susreću samo u nekim krajevima Hrvatske. Uglavnom se može pronaći na području sjeverne Hrvatske, posebno u Međimurju i okolici. No, unatoč tome što je prezime Funtak rijetko, ono ima svoje značenje i porijeklo.Prema nekim izvorima, prezime Funtak potječe od njemačkog prezimena Fünth, koje se u Hrvatskoj pretvorilo u Funtak. Ovo prezime se može pronaći u Bavarskoj, Njemačkoj, a značenje mu je "peti", odnosno "peti put".

Pretpostavlja se da su se neki Nijemci preselili u Hrvatsku i da su tamo promijenili svoje prezime u Funtak.Međutim, postoje i druga tumačenja porijekla prezimena Funtak. Prema jednoj teoriji, prezime Funtak potječe od riječi "funt", što u starom njemačkom jeziku znači "težina". Ovo bi moglo značiti da su se neki ljudi koji su se bavili trgovinom ili proizvodnjom teških predmeta, poput kovača ili klesara, odlučili nazvati Funtak.Druga teorija kaže da prezime Funtak potječe od mađarske riječi "funt", koja znači "konopac". Ovo bi moglo značiti da su se neki ljudi koji su se bavili izradom konopaca odlučili nazvati Funtak.U svakom slučaju, prezime Funtak ima svoje značenje i porijeklo, iako nije sasvim jasno kako je nastalo. Ono što je sigurno jest da se ovo prezime može pronaći samo u nekim krajevima Hrvatske, ali da se i dalje koristi kao prezime nekih obitelji.