Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena DUBROJA

Prezime Dubroja je jedno od češćih prezimena u Hrvatskoj, a nosi ga oko 4000 ljudi. Porijeklo ovog prezimena seže u vrijeme kada su se ljudi počeli naseljavati u gradove, a pojavom prezimena su se poč