Značenje i porijeklo prezimena DUBROJA

Značenje i porijeklo prezimena DUBROJA: Sve što trebate znati

Prezime Dubroja je jedno od češćih prezimena u Hrvatskoj, a nosi ga oko 4000 ljudi. Porijeklo ovog prezimena seže u vrijeme kada su se ljudi počeli naseljavati u gradove, a pojavom prezimena su se počeli razlikovati jedni od drugih.Prezime Dubroja je nastalo od toponima Dubrova, koji označava mjesto gdje raste hrastovina ili šuma hrasta. To ime je vrlo često u Hrvatskoj, te se može naći u različitim oblicima kao što su Dubrava, Dubravka, Dubravko i sl.Prezime Dubroja se prvi put spominje u dokumentima iz 17.

stoljeća, a najviše ga ima u Dalmaciji, posebno u okolici Splita i Imotskog. No, postoje i osobe s ovim prezimenom u drugim dijelovima Hrvatske, kao i u susjednim zemljama poput Bosne i Hercegovine i Srbije.Zanimljivo je da se u nekim dokumentima prezime Dubroja navodi u obliku Dubroija, što ukazuje na francuski utjecaj na ovaj toponim i prezime. Naime, u vrijeme Napoleonove vladavine se dogodila francuska okupacija Dalmacije, pa je moguće da se u to vrijeme prezime Dubroja "franciziralo".U svakom slučaju, prezime Dubroja nosi sa sobom bogatu povijest i kulturu te danas predstavlja dio hrvatske baštine.