Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CARATAN

Prezime Caratan jedno je od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali ima svoju povijest i značenje. Prema nekim izvorima, prezime potječe iz Turske, gdje je bilo uobičajeno prezime Kara-tan, što u pr