Značenje i porijeklo prezimena CARATAN

Značenje i porijeklo prezimena CARATAN: Povijest i geneza prezimena

Prezime Caratan jedno je od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali ima svoju povijest i značenje. Prema nekim izvorima, prezime potječe iz Turske, gdje je bilo uobičajeno prezime Kara-tan, što u prijevodu znači "crni orao".

Međutim, postoje i druga tumačenja porijekla prezimena.Jedna od teorija kaže da prezime potječe od imena Karadža, koje je bilo uobičajeno u Bosni tijekom 15. i 16. stoljeća.

Prema toj teoriji, prezime Caratan nastalo je od nadimka koji je bio u vezi s imenom Karadža. Nadimak je vjerojatno nastao zbog neke osobine ili zanimanja osobe koja je nosila to ime.Postoji i teorija da je prezime Caratan nastalo od riječi carat, koja označava mjeru za težinu dragulja.

Prema toj teoriji, osoba koja je nosila prezime Caratan bavila se trgovinom draguljima ili je bila zlatar.U Hrvatskoj, prezime Caratan je relativno rijetko. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u Hrvatskoj živi manje od 50 osoba s tim prezimenom. Najviše ih živi u Zagrebu i okolici, te u Istri.U svakom slučaju, značenje i porijeklo prezimena Caratan su još uvijek otvorena pitanja, a moguće je da će se nova istraživanja i otkrića dovesti do novih spoznaja o ovom prezimenu.