Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ARAS

Prezime ARAS često se spominje u Turskoj, kao i u drugim dijelovima svijeta gdje žive turski doseljenici. Ovo prezime ima zanimljivo značenje i početak, koji datira još iz antičkih vremena.Prema jed