Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena GENC

Značenje i porijeklo prezimena GENC: Odakle potječe?Prezime GENC je jedno od najčešćih prezimena u Turskoj, ali se također može naći u drugim dijelovima svijeta. Prezime GENC potječe od turske riječ