Fiziološka otopina je izotonična otopina koja je sterilna i predstavlja mješavinu vode i soli koja se u medicini koristi u različite svrhe, od pomaganja kod dehidracije organizma, kao nadomjestak za i