Fistula je vrsta vaskularne bolesti koja se odnosi na abnormalnu vezu između dvije žile ili između žile i kože. Fistule se mogu pojaviti u bilo kojem dijelu tijela, ali najčešće se nalaze u zglobovima