Financije

Financiranje iz eu fondova

Financiranje iz EU fondova je način na koji Europska Unija osigurava financijska sredstva za mnoge projekte i njihov razvoj. Takvo financiranje dostupno je samo ako se ta financijska sredstva troše na