Prezime Filipašić često se susreće u Hrvatskoj, posebno u Dalmaciji, te se često postavlja pitanje porijekla ovog prezimena. Prezime Filipašić složeno je prezime koje se sastoji od dva dijela. Prvi di