Mlin se igra u parovima. Da biste mogli naučiti kako se igra mlin, potrebna vam je ploča za mlin i 2 x 9 komada žetona u svakoj boji. Osnova igre mlin je zatvoriti što više mlinova i tako skinuti prot