Postoje bolesti koje su toliko rijetke da se za takve pacijente gotovo nitko, osim njihovih najbližih, ne brine. Za njih u medicini čak postoji izraz “bolesti siročadi” (eng. orphan diseases). Za takv