Epiduralna anestezija se primjenjuje kako bi se neutralizirala bol, najčešće se primjenjuje kod poroda i trpljenja porođajnih trudova, ali i kod nekih vrsta operacija. Kod epiduralne, anestezija se da