Moglo bi se reći da je tišina odsustvo zvukova i svijet tišine može biti zastrašujući, a svijet apsolutne tišine bi bio jeziv. Bez zvukova svijet bi bio gluh i nijem, ali znate li kako nastaje zvuk, p