Duh sveti se nalazi u svima nama koji prihvaćamo vjeru u Isusa koji je naš Gospodin i Spasitelj. Isus kada se žrtvovao za sve nas znao je da će se uzdići u nebesa i da vjernici ne ostanu sami poslao n