Kredit

Kredit je financijska usluga koju pružaju banke i kreditne institucije, a koja omogućuje posuđivanje novca na određeni period uz određenu kamatnu stopu. Postoje različite vrste financijskih aranžmana,