Dron za djecu iznimno je popularan poklon u današnje vrijeme. Možemo reći kako se na žalost danas djeca sve manje igraju bez igračaka ili sa igračkama i rekvizitima koje su sami napravili. Živimo u vr