Kao kod svakog drugog proizvoda, tako su i dron cijene zaista široka tema. Naravno, cijena drona će u većini slučajeva ovisiti o kvaliteti proizvoda. Zašto u većini slučajeva a ne uvijek? Iz jednostav