Psorijaza je kronična kožna bolest, odnosno kožni poremećaj koji dovodi do značajnih promjena u životnom ciklusu stanica kože. Kod ove bolesti je veoma karakteristična pojava crvenila na koži i zadebl