TeamViewer je poseban računalni program koji će omogućiti udaljeni pristup, spajanje na drugo računalo. Kako koristiti TeamViewer? Da bi se spojili na neko računalo koje je udaljeno, potrebno je insta