Šećerna bolest ili dijabetes često može uzrokovati i promjene na samim stopalima. Na sreću, ove promjene je lako izbjeći i prevenirati ako se vodi pravilna briga o stopalima. Ako patite od dijabetesa