Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena DANDIĆ

Prezime DANDIĆ ima korijene u hrvatskom jeziku te se često pojavljuje u području Dalmacije. Riječ "dandić" dolazi od muškog imena "dand" koje je bilo uobičajeno u srednjem vijeku te se koristilo kao n