Zanimljivosti

Dan D - Bitka za Normandiju

Normandija je područje u Francuskoj koje je bilo područje desantnih i zračnih operacija koje su se dogodile 6. lipnja 1944. godine (koje je poznato pod imenom Dan D) kada se dogodila bitka za Normandi