Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Cvijetin

Ime Cvijetin je jedno od onih imena koja se ne sreću često. Međutim, kada ga čujemo, odmah pomislimo na nešto lijepo i pozitivno. Zbog toga je zanimljivo istražiti značenje ovog imena i vidjeti koje s