Zanimljivosti

Gdje se nalazi broj kartice

Broj kartice je broj koji se sastoji od 16 znamenki i nalazi se na prednjoj strani vaše kartice, neovisno o tome da li imate Visu, Master, Maestro, ili American Express. Brojevi koji su navedeni na va