Urin zdravih osoba je blijedo žute boje, a sva druga, naročito ona tamnija obojenja urina mogu ukazivati na neke poremećaje, infekcije ili ozbiljne bolesti. Na svu sreću većina pojava tamnog urina je