Jela naših baka, naših majki i našeg djetinjstva su bila jela na žlicu, popularna variva ili cušpajzi, ali bez zaprške ili zafriga bile bi to samo malo bogatije juhe. Dakle, varivo se moralo zgusnuti