U današnjem modernom dobu gdje trenutno vlada pandemija uzrokovana korona virusom Covid 19 te sada se u mnogim sektorima se uvode obavezne covid potvrde koje će vam biti potrebne kako biste mogli norm