Hipertenzija ili visoki krvni tlak jedna je od najpoznatijih dijagnoza u cijelome svijetu. Premda je uvijek postojala, hipertenzija se javlja u većem postotku svjetskog stanovništva razvijenog svijeta