Svaki drugi neplodan par ima, nažalost, nedijagnosticiranu i neliječenu klamidijsku infekciju, a ne bi trebalo biti tako jer se klamidija lako detektira iz krvi, urina ili brisa čmara. Preporuka je da