Castlemanova bolest se dijeli na dvije vrste. Jednoecentriča i multicentrična Castlemanova bolest. Ova bolest nije rak iako djeluje kao da je rak limfnih čvorova. Osobe s Castlemanovom bolesti imaju v