Adventski vijenac je kako i sam naziv kaže vijenac koji predstavlja krug simbol vječnosti i vjernosti koji se izrađuje od zimzelenog granja koje je trajno samo po sebi i predstavlja život vječni. Uz z