Zanimljivosti

Kako odabrati biljke za akvarij

Da bi biljke za akvarij bile uspješno uzgajane i održavane potrebni su određeni preduvjeti koje je potrebno zadovoljiti jer kao i kopnene biljke i vodene biljke imaju svoje zahtjeve, možda čak i veće

Znanost

Kako transportirati biljke za akvarij

Kada se biljke za akvarij transportiraju, važno je osigurati da su u najboljem mogućem stanju kako bi se osigurala njihova dugotrajnost i zdravlje. Postoji nekoliko koraka koje treba poduzeti prije tr