Kako odabrati biljke za akvarij

Kako odabrati biljke za akvarij

Osnovi uvjeti za biljke za akvarij

Da bi biljke za akvarij bile uspješno uzgajane i održavane potrebni su određeni preduvjeti koje je potrebno zadovoljiti jer kao i kopnene biljke i vodene biljke imaju svoje zahtjeve, možda čak i veće zahtjeve nego kopnene biljke.

Prvo postoje određeni zahtjevi za svjetlom, neke biljke traže više svjetla, dok druge mogu preživjeti i s manje svjetla, pa ćete tako postaviti i lampe za akvarij. Pravilo je da biljke koje traže više svjetla brže i rastu, a kod spororastućih biljaka neće trebati puno svjetla, no njih bi mogle alge opsjednuti. Podloga u koju ćete zasaditi vodene biljke za akvarij također je vrlo važna jer biljke koje imaju jaki korijen svakako će zahtjevati podlogu koja je hranjiva, zapravo vodeni supstrat sa hranjivim sastojcima. Prije nego nabavite biljke raspitajte se kakvu podlogu takve biljke zahtjevaju. Prihranjivanje biljaka je izuzetno važno kako bi se biljke mogle normalno razvijati i razmnožavati.

Temperatura vode još jedan važan kriterij jer većii biljaka je potrebna topla voda između 20 i 30 stupnjeva C, a neke su biljke vrlo osjetljive na promjene temperature pa ćete svakako trebati nabaviti grijač koji će temperaturu održavati konstantnom. Tvrdoća vode i ph vrijednost su također važni, kod pretvrde vode može doći do kalcifikacije listova, te će listovi propasti, a premekana voda će uzrokovati veću kiselost vode kod koje velika većina biljaka ne može preživjeti.

Biljke za akvarij kako se transportiraju i sade

Biljke za akvarije se transportiraju ovisno o tome o kakvoj se biljci radi. Kod nekih biljaka transport se radi u dobro zatvorenim vrećicama koje nisu napunjene vodom već vrlo vlažnim zrakom. Određene sorte se transportiraju na način da plutaju u vodi, dok se neke vrste transportiraju na način da se upiknu u spužvicu ili vatu natopljenu vodom. Sam transport biljke za akvarij neće podnijeti više dana i transport treba trajati što je kraće moguće, a ujedno tokom transporta se ne smije zaboratiti na potrebnu temperaturu koja treba biti isto kao i kod akvarija između 20 i 30 stupnjeva C.

Nakon što biljke za akvarij donesete kući nemojte odugovlačiti sa sadnjom jer sve dok biljka nije posađena nalazi se u transportnoj fazi koja treba trajati što je kraće moguće. Biljke očistite od vate i smeća, a kod nekih biljaka će biti potrebno da biljku kratko zaronite u otopinu hipermangana za dezinfekciju s time da pazite da korijen ne uranjate u hipermangan. Pregledajte lišće da nema puževa i jajašca puževa, a trulo korijenje otklonite prije sadnje, kao i trulo lišće, pa čak i lišće koje je tek počelo truliti. Sadnja se može obaviti pomoću prstiju ili pomoću posebnog alata za sadnju biljaka u akvariju. Kod nekih biljaka je dobro ostaviti ih da plutaju u akvariju jedna dan prije sadnje kako bi se biljka priviknula na nove uvjete.

Kako se održavaju biljke za akvarij

Biljke za akvarij su živi organizmi bez obzira što se radi o biljkama i o njima treba brinuti kao o svakom živom organizmu. Biljke koje se nalaze u akvariju su zahtjevnije nego biljke koje možda imate u svom domu u teglma. Biljke u teglama će trebati svjetlo, vodu i prihranu. Isto je i sa biljkama koje se nalaze u akvarijima, međutim kod biljaka za akvarij treba i puno više.

Temperatura vode u akvariju, ph vrijednost i tvrdoća vode, podloga, prihranjivanje imat će velik utjecaj na razvoj biljke za akvarij i njezin rast i razmnožavanje. Ove biljke ćete morati ćešće uređivati i odstranjivati trule dijelove kako trulež ne bi preuzela cijelu biljku, pa ćete redovito rezuckati i čistiti akvarij.

Trebate znati da vodu u akvariju u kojem se nalaze biljke ne možete kemijski filtrirati, već ćete trebati osigurati akvarij sa prirodnim filtriranjem vode, svježa voda biljkama donosi potrebne kemijske spojeve i zapravo čistom vodom već odrađujete dnevnu prihranu vode. Ujedno ćete trebat čistiti akvarij od nakupljenog smeća, a kod čišćenja algi vam mogu pomoći i određene vrste ribica koje možete ubaciti u svoj akvarij s biljkama.


Tagovi: