Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BERIŠIĆ

Prezime BERIŠIĆ nastalo je od imena Beriša koje je u prvotnom obliku Berisha. Ovo prezime se uglavnom javlja u Hrvatskoj i Hercegovini, a najveći broj nositelja živi u sjevernoj Dalmaciji.Prema hrv