Značenje i porijeklo prezimena BERIŠIĆ

BERIŠIĆ - značenje i porijeklo prezimena

Prezime BERIŠIĆ nastalo je od imena Beriša koje je u prvotnom obliku Berisha. Ovo prezime se uglavnom javlja u Hrvatskoj i Hercegovini, a najveći broj nositelja živi u sjevernoj Dalmaciji.

Prema hrvatskom prezimeniku, prezime BERIŠIĆ se prvi put spominje u 16. stoljeću u Zadru. Ime Beriša je persijskog porijekla, a dolazi od riječi "bar" što znači "velik" ili "jaki".

U albanističkoj literaturi se ovaj naziv tumači kao "brdo" ili "kameniti teren".Najveći broj nositelja prezimena BERIŠIĆ živi na području Dalmacije, a prema popisu stanovništva iz 2011.

godine, najviše ih živi u gradovima Zadru i Šibeniku. Također, postoje i manje grupe nositelja ovog prezimena u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji.U prošlosti su se nositelji prezimena BERIŠIĆ bavili uglavnom poljoprivredom i stočarstvom. Međutim, danas se nositelji ovog prezimena bave različitim zanimanjima, od kojih su najzastupljenija građevinarstvo, trgovina i turizam.Ukratko, prezime BERIŠIĆ ima persijsko porijeklo, a prvotni oblik bio je Berisha. Danas je najzastupljenije u sjevernoj Dalmaciji, a najveći broj nositelja se bavi građevinarstvom, trgovinom i turizmom.