Ljudi su skloni lijekove u kremama malo olako shvatiti jer se uglavnom primjenjuju lokalno, na manjim površinama kože i nisu predviđeni za dugotrajnu upotrebu, ali zaboravljaju da je ljudska koža, iak