Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BAMBIĆ

Prezime BAMBIĆ jedno je od prepoznatljivih prezimena u Hrvatskoj. Iako se često može čuti da je prezime BAMBIĆ stranog porijekla, zapravo je riječ o autohtonom hrvatskom prezimenu koje je svoju popula