Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BAJAN

Prezime BAJAN spada u kategoriju rijetkih prezimena u Hrvatskoj, a prema nekim podacima, postoje tek nekoliko stotina ljudi s ovim prezimenom u našoj zemlji. Značenje prezimena BAJAN nije sasvim jasno