Atelektaza se odnosi na respiratorni poremećaj u kojem alveole u plućima kolabiraju, što dovodi do potpunog ili djelomičnog kolapsa pluća. Zatvaranjem dišnih struktura dolazi do ozbiljnog oštećenja tj