Reumatoidni artritis bolest je koja pogađa zglobove, a prema nekim podatcima od artritisa pati skoro svaka stota osoba. Artritis stopala češće pogađa žene nego muškarce, baš kao i artritis općenito. N