Arnold-Chiarijeva malformacija je urođena malformacija koja se javlja kod djece u razvoju pri čemu se dijelovi malog mozga pomiču u spinalni kanal leđne moždine. Poznata su stupnjevana četiri tipa ove