Tech

Kako su nastali računalni virusi

Godine 1949 J. fon Nojman je na sveućilištu u Ilinoju održao predavanje na temu "Teorija i organizacija složenih automata" u kojem prvi put spomenu izraz kompjuterski virus koji je sam skovao, u pokuš