Aronija ima jako veliku hranjivu vrijednost, iako ona ovisi o tome na koji način je uzgojena i na kojem području. Hranjiva vrijednost aronije više ili manje bogata je ovisno o tome na koji način je pr